DiSC profiler & udviklingsforløb

Vi tilbyder en række udviklingsforløb, både remote samt fysisk i både Dubai/UAE og i Danmark – og indgår i en række forløb hvor vi kombinerer remote/online udvikling med fysiske workshops.

Vi benytter oftest DiSC som een af grundstenene i vores udviklingsforløb. DiSC profiler kan være nyttige i en række forskellige sammenhænge, herunder:

  • Ledelsesudvikling: At forstå ens egen lederstil og hvordan man kan arbejde bedre sammen med andre ledere kan hjælpe med at forbedre ledelse og teamdynamik.
  • Teamudvikling: At lære om og forstå de forskellige kommunikations- og arbejdsstile i et team kan hjælpe med at øge kommunikationen og samarbejdet.
  • Rekruttering: At bruge DiSC profiler i rekrutteringsprocessen kan hjælpe med at identificere kandidater, der passer godt til organisationen og specifikke stillinger.
  • Konflikthåndtering: At forstå de forskellige kommunikations- og arbejdsstile, der kan føre til konflikter, kan hjælpe med at undgå eller løse konflikter.
  • Kundeservice: At forstå de forskellige kommunikations- og arbejdsstile hos kunder kan hjælpe med at give bedre service og opbygge stærkere relationer.

Det er vigtigt at bemærke at DiSC profiler ikke skal bruges alene, men snarere som en del af en bredere evaluerings- & udviklingsproces – hvorfor vi kun benytter os af erfarende konsulenter der har arbejdet med både udvikling og DiSC i en lang årrække.

DiSC profiler er en metode til at måle personlighed og arbejdsstil. Profilerne er baseret på fire dimensioner: dominant, inspirerende, støttende og konservativ. Hver dimension beskriver en sæt af træk, der er typiske for personer, der scorer højt på denne dimension. DiSC profiler kan være nyttige i en række forskellige sammenhænge, herunder ledelsesudvikling, teamudvikling, rekruttering, konflikthåndtering og kundeservice.

De fire dimensioner i DiSC profilen er:

  • D (Dominant) – Personer, der scorer højt på denne dimension, er ofte selvsikre, beslutsomme og handlekraftige. De er også ofte konkurrencemindede og kan have svært ved at arbejde under tidspres.
  • I (Inspirerende) – Personer, der scorer højt på denne dimension, er ofte optimistiske, entusiastiske og god til at motivere andre. De er også ofte impulsive og kan have svært ved at følge gennem på planer.
  • S (Støttende) – Personer, der scorer højt på denne dimension, er ofte hjælpsomme, loyal og god til at etablere relationer. De er også ofte forsigtige og kan have svært ved at tage beslutninger.
  • C (Konservativ) – Personer, der scorer højt på denne dimension, er ofte analytiske, nøjagtige og god til at håndtere detaljer. De er også ofte reserverede og kan have svært ved at arbejde i en usikker eller hurtigt skiftende miljø.

Ved hjælp af resultaterne af profilen kan man få en bedre forståelse af ens egne styrker og svagheder, og hvordan man kan arbejde bedre sammen med andre med forskellige personligheder og arbejdsstile. Netop derfor benytter vi oftest DiSC som grundlag for en accelereret og målrettet udvikling, uanset om det er som team eller individuelt.

Læs mere om DiSC her, og kontakt os gerne for en uforpligtende snak omkring dine muligheder i et udviklingsforløb.

×