Networking blandt skandinaviske/danske ledere i UAE. Fokus på fortrolighed/NDA samt praktisk udvikling og udbytte for medlemmerne, via emner og temaer der er vigtige og relevante for dem.

Der afholdes informationsmøde i Dubai omkring første gruppe i UAE. Se mere i Facebookgruppen Scandinavians in Dubai.

Ledere er ofte en “isoleret” gruppe individer, der i dagligdagen kan mangle et fortrolig rum til at drøfte strategier, udfordringer og overvejelser – samt trykprøve idéer og få sparring/modspil herpå. Når vi så kombinerer det med, at vi flytter lederen og personen ud af Danmark, og væk fra sit ellers primære netværk – så tilføjer vi dimensionen “away from home”. Disse dimensioner og udfordringer tager vi højde for, og samler ledere der er “væk fra Danmark”, og giver et rum for udvikling, sparring og fortrolighed.

Vi kombinerer strategisk og fortroligt netværk, med “sandkasse” for trykprøvning, ideation workshops og praktisk udvikling via relaterede workshops.

Temaerne og emner på netværksdagene, og de dertilhørende workshops udvælges af medlemmerne selv, og relevant indhold, evt. indlægsholdere m.v. Sammensættes og faciliteres med det formål, at der skabes vedrørende og relevant viden, udvikling og resultater allerede på dagen til implementering i hverdagen herfra.

Netværket bliver et fortroligt sparringsnetværk for dig som leder, der er væk “hjemmefra” – og gerne vil sikre personlig og faglig vækst – både til gavn for dig selv, og din virksomhed.

Netværkets årshjul består af i alt 6 årlige netværksmøder a 5 timer, 6 praktiske workshops a 3 timer man kan tilmelde sig, 1 24-timers netværksinternat på hotel, 1 nytårskur (optional) samt 2 møder med individuel forberedelse og feedback/rådgivning.

20-25 medlemmer pr. gruppe
Vi tilstræber at holde grupperne på 20-25 deltagere, idet dette er det optimale antal for at opnå fortrolighed, sparring og udvikling – sammenholdt med at der i en expatverden, altid vil være folk der er væk til møderne, pga. rejseaktivitet. Der er dog fremmødekrav til netværksmøderne (der tillades 25% fravær). På vores workshops er det tilladt kun at tilmelde sig halvdelen af møderne. Disse afholdes i mindre grupper, typisk af 5-7 deltagere pr. workshop.

Medlemskabet løber 1 år ad gangen. Dette for at skabe rum for fortrolighed. Medlemmerne ved også senest 3 måneder inden et nyt netværksår starter, hvem der evt. forlader gruppen, igen for at skabe de bedste rammer for fortrolighed og sikkerhed. Alle medlemmer underskriver en NDA i gruppen, hvor medlemmerne selv er medbestemmende på indholdet og kriterierne hertil – herunder også om der er brancheeksklusivitet, og hvordan denne skal udformes.

Indhold

  • 1 Boarding day – 24timers internat
  • 6 netværksdage a 5 timer
  • 1 nytårskur (egenbetaling)
  • 6 temaworkshops pr. medlem der kan tilmeldes.
  • 1 1:1 follow-up/feedback og udviklingssamtale

På Boardingday besluttes de 6 temaer det kommende år skal bestå af, og som 6 af temaworkshops dermed skal omhandle. Der tages forbehold for beslutning om ændring af temaer ift. aktuelle udfordringer m.v.

Temaworkshops er i grupper af mellem 5-7 deltagere, således at Netværksmødets emner kan opdeles i mellem 3-5 arbejdsgrupper.

Hver netværksdag starter med opsummering/opsamling på temaworkshop. Hver netværksdag afsluttes med at uddelegere processer/opgaver til kommende temaworkshop, som medlemmerne kan tilmelde sig.

Vi motiverer selvfølgelig til, og hjælper med planlægningen af, sociale arrangementer udenfor netværksårets fastsatte og officielle møder. Dette kunne være en tur på vandet, Formel 1 osv.

Temaer
Temaerne på netværksdagene besluttes af gruppens medlemmer, og tilrettelægges sammen med gruppens Network Director. Så temaerne kan spænde vidt, lige fra Strategi, disruption, export, salg, talentudvikling, medarbejderfastholdelse, FNs verdensmål, Coronaudfordringer osv.

Netværkets ledelse
Netværksgruppen ledes af en Network Director. Denne person har både expat og ledelseserfaring. Personen forestår den generelle koordinering i gruppen, og deltager på alle netværksdagene, hvor personen også tilsikrer at der foretages noter og referat, som herefter kan tilgås via online platform.

De enkelte møder kan faciliteres af en network director sammen med medlemmer af gruppen eller ekstern indlægsholder – alt afhængig af tema og viden.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig ved at kontakte een af vores konsulenter herunder eller via linket signup.expatleaders.network.

ELNs stab består udover gruppens Network Director, af personale der forestår koordinering, medlemsadministration og øvrig administration. Derudover er partnerkredsen faglig kompetent indenfor management consulting, strategisk rådgivning/sparring samt netværksdrift. ELN / Expat Leaders Network er i UAE drevet og administreret af GROWU.

Expat Leaders Network  –  www.expatleaders.network  –  eln@growu.ae
Facebook  –  Linkedin